Waar kom je ons tegen?

Binnen ons Hart- en vaatcentrum vinden wij informatievoorziening over (de preventie van) hart- en vaatziekten aan een breed publiek van groot belang. Een ander belangrijk thema voor ons is om talentvolle (bio)medische onderzoekers al in een vroeg stadium van hun opleiding enthousiast te maken voor onderwijs en onderzoek van hart en vaten (talentmanagement).

Informatievoorziening aan een breed publiek

Elk jaar organiseert het UMC Utrecht vrij toegankelijke lezingen over uiteenlopende medische onderwerpen voor een breed publiek. Onze onderzoekers werken hier uiteraard ook aan mee. Zo zijn er lezingen gegeven over  hoge bloeddruk (zie video opname publiekslezing 22 september 2015), cardiovasculaire risicofactoren, zwangerschap & nierziekten, vrouw-specifieke risico’s bij hart- en vaatziekten, en aneuryma’s (zie video opname publiekslezing 3 oktober 2018). Kijk op de website van het UMC Utrecht (http://www.umcutrecht.nl/nl/Subsites/Publiekslezingen/Home) voor de komende publiekslezingen!

Verder is er op de website van ons Hart- en vaatcentrum veel nuttige informatie te vinden over de achtergronden en behandeling van een groot aantal hart- en vaataandoeningen.

Talentmanagement

Om het hart- en vaatonderwijs in de Utrechtse (bio)medische opleidingen inzichtelijk te maken hebben we een informatie brochure (pdf) ontwikkeld speciaal voor studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en SUMMA. In deze brochure schetsen we de verschillende paden die kunnen leiden tot een wetenschappelijke stage en loopbaan binnen ons Hart- en vaatcentrum. Om masterstudenten verder te informeren over de stagemogelijkheden binnen ons Hart- en vaatcentrum zijn onze stagebegeleiders aanwezig op de jaarlijkse stagemarkt voor masterstudenten. In onze maandelijkse Jongbloedlezingen, bestemd voor zowel masterstudenten als promovendi actief op hart- en vaatgebied, bespreken binnen- of buitenlandse deskundigen aspecten van hun hart- en vaatonderzoek.

De ontwikkeling van talentvolle studenten/artsen/onderzoekers tijdens hun (stage)projecten wordt gevolgd en kan uiteindelijk leiden tot een loopbaan binnen ons Hart- en vaatcentrum. Ook na het afronden van hun (promotie)opleiding worden de meest talentvolle cardiovasculaire onderzoekers gestimuleerd en geholpen in hun loopbaan via de Jacob Jongbloed Talent Society. Geselecteerde onderzoekers krijgen hierin begeleiding van programmaleiders bij het opzetten van een eigen onderzoeksmissie, het vinden van financiering hiervoor en de uitvoering van de onderzoeksmissie.