SUMMA

Voor biomedische en life sciences bachelors vormt de Utrechtse SUMMA een uitdagende masteropleiding tot basisarts én klinisch onderzoeker. In de SUMMA-opleiding wordt aan verschillende medische disciplines aandacht besteed, waaronder ook hart- en vaten. De bloedcirculatie en de meest voorkomende circulatiestoornissen komen bijvoorbeeld op verschillende manieren aan de orde in het eerste jaar (blokken ‘Algemene pathologie’, ‘Anatomie’, ‘Cardiovasculair systeem’ en ‘Nefrologie’). Daarnaast krijg je onder begeleiding van specialisten klinische ervaring met hart- en vaatpatiënten tijdens verschillende studenten(poli)klinieken en coassistentschappen. Ben je geïnteresseerd in hart- en vaatonderzoek dan liggen er via klinische stages en een onderzoeksproject tijdens de SUMMA-opleiding uitstekende mogelijkheden binnen het Hart- en vaatcentrum voor verdere verdieping.