Biomedisch onderwijs

Bachelor Biomedische Wetenschappen

Als je hebt gekozen voor de bachelor Biomedische Wetenschappen (BMW) leer je vanzelf de algemene vaardigheden noodzakelijk voor het opzetten, uitvoeren en beschrijven van wetenschappelijk onderzoek. In ‘Project 2’ (jaar 1), bijvoorbeeld, bestudeer je de oorzaak, ontwikkeling en behandeling van een ziektebeeld  waarbij de nadruk ligt op het vergaren van de noodzakelijke zoek-, lees- en schrijfvaardigheden. In de blokken ‘Onderzoeksmethoden’ en ‘Statistiek & epidemiologie’ (jaar 2) maak je kennis met een volledige onderzoekscyclus en de toepassing van statistische methoden in experimenteel biomedisch laboratoriumonderzoek. Hoewel deze cursussen gericht zijn op het verkrijgen en toepassen van algemene wetenschappelijke vaardigheden bestaat er tijdens de bachelor volop de gelegenheid om je verder naar je eigen interesse te ontwikkelen.

Heb je altijd al willen weten wat hart- en vaatziekten inhouden, hoe ze ontstaan of hoe ze opgespoord kunnen worden? In ‘Medische beeldvormende technieken’ (jaar 1) kun je kennismaken met verschillende beeldvormende technieken en hun toepassingen. De keuzecursus ‘Orgaansystemen’ uit jaar 2 verschaft je algemene kennis over de bouw en functie van hart en bloedvaten en laat je kennismaken met een aantal hart- en vaatziekten. Tijdens ‘Hemostase, trombose en rode bloedcellen’ worden de nieuwste ontwikkelingen omtrent bloedstelping en het ontstaan van trombose behandeld. In jaar 3 komen diverse recente aspecten van cardiovasculaire aandoeningen uitgebreid aan de orde in de keuzecursussen ‘Cardiac pathophysiology’, ‘Vascular biology’, ‘Pathologie’, ‘Moleculaire pathologie’ en ‘Regenerative medicine’. Ervaring met cardiovasculair onderzoek kun je opdoen tijdens het ‘Research project’. Het is heel goed mogelijk binnen de bachelor naar eigen interesse een hart en vaten “profiel” te volgen.

Master Biomedical Sciences

Ook via je keuze voor verschillende masterprogramma’s uit de Biomedical Sciences (BMS) opleiding bestaat de mogelijkheid je verder te ontwikkelen op het gebied van hart- en vaten. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in de moleculaire basis van ziektebeelden in het algemeen, dan is het masterprogramma ‘Biology of Disease’ een prima keus. Heb je meer met epidemiologische benaderingen van verschillende ziekten dan ligt het masterprogramma ‘Epidemiology’ voor de hand. Gefascineerd door de mogelijkheid falende lichaamsdelen te repareren met stamcellen of gekweekte lichaamscellen? Stel je dan op de hoogte van alle mogelijkheden binnen het masterprogramma ‘Regenerative Medicine & Technology’. Binnen deze drie masterprogramma’s bestaat ruim de mogelijkheid om via keuze voor specifieke cursussen en onderzoeksprojecten je kennis en kunde op hart- en vaatgebied verder uit te breiden. Binnen het Hart- en vaatcentrum lopen talloze studies, zowel in de kliniek als op het laboratorium, die gebruikmaken van expertise uit deze verschillende onderzoeksdisciplines.