Geneeskunde

In de bachelor Geneeskunde vormen de blokken ‘Circulatie I, II en III’ in jaar 1 en 2 samen het thema Circulatie. Na het volgen van deze blokken weet je al veel over de bouw en werking van hart- en vaatstelsel en de meest voorkomende hart- en vaataandoeningen (zoals atherosclerose, hart- en herseninfarct, hartfalen, hartritmestoornissen).

In jaar 3 van de bachelor kun je in het coschap ‘LINK groen’ en het daarop voorbereidende ‘Blok Groen’ ook nog op een praktijk- en klachtgerichte manier meer te weten komen over een aantal hart- en vaatstoornissen. Ben je inmiddels geïnteresseerd geraakt en wil je je verder verdiepen in de meest recente ontwikkelingen in het hart- en vaatonderzoek? Dan raden we je aan om in de keuzeruimte van bachelor jaar 2 de cursussen ‘Hartziekten: van oorzaak tot behandeling’, ‘De rol van bloedstroom en vaatwand’,  of ‘Stamcellen & regeneratieve geneeskunde’ te volgen. Hierin komen onderwerpen als microRNAs, biomarkers, beeldvormende technieken, genetisch screenen en het gebruik van stamcellen voor regeneratieve doeleinden uitgebreid aan de orde.

De master Geneeskunde biedt je in de eerste twee jaren profileringsruimte voor verdieping of onderzoek. Jaar 3 van de master geeft je de mogelijkheid om langere keuze-coschappen of stages (semi-arts, onderzoek) naar interesse te volgen. Binnen het Hart- en vaatcentrum is er voor enthousiaste en geïnteresseerde masterstudenten Geneeskunde altijd ruimte voor het uitvoeren van dergelijke coschappen of onderzoeksstages.