Studenten

Binnen de verschillende Utrechtse (bio)medische opleidingen wordt veel aandacht besteed aan hart- en vaatonderwijs. Het Hart- en vaatcentrum is nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van dit onderwijs. Naast theoretisch onderwijs bieden de (bio)medische opleidingen aan studenten ook veel mogelijkheden om, via onderzoeksprojecten, bij te dragen aan het onderzoek naar hart- en vaatziekten. De theoretische en praktische mogelijkheden op dit vlak worden hier, per opleiding, verder uitgewerkt.

cardio 004