Onderwijs

Binnen de verschillende Utrechtse (bio)medische opleidingen wordt veel aandacht besteed aan hart- en vaatonderwijs. Het Hart- en vaatcentrum is nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van dit onderwijs. Naast theoretisch onderwijs bieden de (bio)medische opleidingen aan studenten ook veel mogelijkheden om, via onderzoeksprojecten, bij te dragen aan het onderzoek naar hart- en vaatziekten. Onder ‘Studenten‘ worden de theoretische en praktische mogelijkheden op dit vlak verder uitgelegd.

“Uitdagend onderwijs over het hart- en vaatstelsel met een link naar innovatief wetenschappelijk onderzoek. Hier staan wij als Hart- en vaatcentrum voor.”

Frank Visseren

Portefeuillehouder Onderwijs/Opleiding van het Hart- en vaatcentrum