Onderzoek

Een goed functionerende bloedcirculatie is van essentieel belang voor een gezond lichaam. Een falende circulatie wordt vaak veroorzaakt door hart- of vaatafwijkingen en kan leiden tot levensbedreigende situaties. Het Hart- en vaatcentrum in het UMC Utrecht verricht onderzoek over de volle breedte van het cardiovasculaire vakgebied maar richt zich met name op de ziekten hartfalen, beroerte, aneurysma’s en op risicogroepen voor hart- en vaatziekten. De nadruk bij de risico’s op hart- en vaatziekten ligt op diabetes, hypertensie en vrouw-specifieke risico’s. Deze ziekten onderzoeken we met name met genetische, beeldvormende en klinisch epidemiologische technieken.

Voor al het hart- en vaatonderzoek geldt dat we een klinische vraagstelling eerst vertalen naar laboratorium- en diermodellen. Deze modellen gebruiken we voor onderzoek naar de onderliggende mechanismen van de ziekte en voor het uittesten van nieuwe therapeutische mogelijkheden. Uiteindelijk onderzoeken we veelbelovende interventies of geneesmiddelen ook in patiƫntenpopulaties. Het onderzoek strekt zich uit van kliniek tot laboratorium en weer terug naar de kliniek. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de opsporing van nieuwe biomarkers, stoffen die al in een vroeg stadium een voorspellende waarde hebben voor een bepaalde hart- of vaataandoening. Ook ontwikkelen we nieuwe beeldvormende technieken om bijvoorbeeld bloedvaten en de gevolgen van een infarct in beeld te brengen, met als uiteindelijk doel deze technieken te gebruiken voor vroegtijdige opsporing en preventie van hart- en vaatziekten. Onze onderzoeksambitie is om de gevolgen van hart- en vaatziekten, zowel op landelijk als wereldwijd niveau, te verlichten. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we jou nodig!