Onderzoek

Een goed functionerende bloedcirculatie is van essentieel belang voor een gezond lichaam. Een falende circulatie wordt vaak veroorzaakt door hart- of vaatafwijkingen en kan leiden tot levensbedreigende situaties. Het Hart- en vaatcentrum in het UMC Utrecht verricht onderzoek over de volle breedte van het cardiovasculaire vakgebied (zie onderstaand overzicht) maar richt zich met name op de ziekten hartfalen, beroerte, aneurysmata en risico’s op hart- en vaatziekten. De nadruk bij de risico’s op hart- en vaatziekten ligt op diabetes, hypertensie en vrouwspecifieke risico’s. Belangrijke technologieën die gebruikt worden zijn de genetica, imaging en klinische epidemiologie.

research-matrix-cih

Voor al het hart- en vaatonderzoek geldt dat een klinische vraagstelling eerst wordt vertaald naar laboratorium- en diermodellen. Deze modellen worden dan gebruikt voor onderzoek naar de onderliggende mechanismen van de ziekte en voor het uittesten van nieuwe therapeutische mogelijkheden. Uiteindelijk worden veelbelovende interventies of geneesmiddelen ook in patiëntenpopulaties onderzocht. Het onderzoek strekt zich dus uit van kliniek tot laboratorium en weer terug naar de kliniek. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de opsporing van nieuwe biomarkers, stoffen die al in een vroeg stadium een voorspellende waarde hebben voor een bepaalde hart- of vaataandoening. Ook worden nieuwe beeldvormende technieken ontwikkeld om bijvoorbeeld bloedvaten en de gevolgen van een infarct in beeld te brengen, met als uiteindelijk doel deze technieken te gebruiken voor vroegtijdige opsporing en preventie van hart- en vaatziekten. Onze onderzoeksambitie is om de gevolgen van hart- en vaatziekten, zowel op landelijk als wereldwijd niveau, te verlichten. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we jou nodig!